Stickan's Technical Support


Husk at klikke på charten för att se en större bild!
Min email: stickans@gmail.com . Hvis du vil ha information om mit aktiebrev.

Sometimes you're hot, sometimes you're NOT!


Please understand, I am not always right, nor am I always wrong.Sometimes I just get lucky and sometimes I don't. The market can change at a seconds notice, so all predictions are good only at the time made.

DETTA ER LITE AV DEN FEEDBACK JAG FÅT SEDAN STARTEN I JANUARI:
---------
Eminent arbejde Stig
Ligeledes rapporten fra i går. Hver en krone værd !
(P)
Tak for det. Bare lige for at give lidt feedback: jeg er oppe med over 50% allerede i år uden brug af gearing andet end produkter der allerede er gearede (XACT, QLD osv.). Jeg har udmærket forståelse for markedet, teknisk analyse og 100% styr på mit money managment…men uden dit nyhedsbrev ville jeg slet slet ikke kunne have tvunget SÅ meget ud af markedet – det er der SLET ingen tvivl om.
(R)
Hej Stickan - jeg var en af dem der på grundlag af din analyse gik long fredag - og realiserede i går ca. 50.000 kr i gevindster - så keep up the good work - jeg burde nok have ladet profit løbe - men syntes at vi burde have en modreaktion på de store stigninger - hvilket vi vist ikke får - så jeg må jo genkøbe i dag.
(F)
Jamen Stig, vi som kunder jo bare glade for det høje serviceniveau! Der er ingen tvivl om at jeg ikke ville være kommet så helskindet igennem denne nedtur uden dit nyhedsbrev og bidrag til debatten og nu ser det også ud til at jeg får opbygget en pæn profit på det med XACT og ETF’ere. (R)

I øvrigt vil jeg gerne takke dig! Jeg er ret ny i aktieverdenen, startede i januar 2007. Takket være dit aktiebrev på EI valgte jeg at sælge alt inden sidste sommerferie og det har sparet mig for adskillige hundrede tusinde i tab. TAK. (C)

Hej Stig. Ville bare sige, at denne weekends TS var "spitzen-klasse". Jeg lærer en masse hver eneste gang, men denne her var helt i særklasse! (J)


.......................TechTalk

Wednesday, February 17, 2010

VESTAS

Detta skrev jag siste Fredag (12/2 2010), till de som motager min "Technical Support" (de hade alltså mulighet att komme in i aktien på ca 270 nu ca 285):

Short term er det svårt att finna support nivåer på Vestas. Aktien har brudt de fleste "obvious" nivåer och befinner sig nu – short term- I vad som ser ut att vara en förvirrande situation – det underströks också Tirsdag och Onsdag omkring presentationen av rapporten.

Tirsdag steg vi kraftigt, men onsdag slutade med en BEARISH cloud cover – men utan follow through torsdag och idag fredags på morgonen sker inte heller det store dramatiske efter 1 timme.

Och grunden till detta stillastående, tror jag är det massiva LONG term support vi befinner oss på. Det logiska är därför tekniskt sett, att vi inte faller ingenom 266, som är low fra igår. Se nu på chartet.

Long term support :

1 CD=50% of AB ett mycket vigtigt support.

2 Pitchforken (blå) med ”roten” i low 2003 ger också support.

Vi bruger här några av de vigtigaste punktern i Vestas utveckling, vilket innebär att support vid D också är av mycket stor betydelse (tingen hänger sammen) – och enligt min mening borde vi ha fallit igenom i onsdag om support skulle brytas. Att det inte skedde är bullish.

Detta chart var med Line scaling.

Tidsmässigt har vi en botten indikation eftersom VWS trendar ned mot 1,5 ratiot (150% ) av Fib cykeln 2003-2006 (grå linjer)

Låt oss i nästa chart se på Vestas med logaritmisk skala.

Vi ser här på log scaling, och finner att huvud trendlinjen fra (A) 2003 (RÖD), sammen med botten 2008 (B) ger support (dra samme linje på sid 1 och se forskellen – husk att man skall vid long term charts undersöke både line og log).

Den lyseröde forken er intressant – hvis vi drar en trendlinjen fra 2005 low till 2008 low, så visar det sig att linjen är parallel med pitchforken. Och inte bara det! Connectar vi en annan parallell linje fra closing low i 2003 så är den linjen inte bara parllell med pitchforken, den sammanfaller också EXAKT med pitchforken "varningslinje" no 2!
Detta är ett sätt at ”konfirmera” en pitchfork. Och kan därför konstatera att vi skall ta den support som pitchforken signalerar på stort alvar. Denna support brytes inte lätt.

Finner vi denna typ av sammanhang så blir pitchforken än mer trovärdig, än den normalt är.

I nästa chart - nedan- gör vi en tids studie, för att få en ide om detr tidsmässigt kan var en god tidspunkt för trend vändning (och i så fall en nbotten).


Det är den samme fork  men i et daily chart och vi ser här att den övre röde “varnings linjen" rammer toppen i maj, som också är en del av fibonacci ”spiralen” (=cykeln), vars 1,5 (150% av originalcykeln) (jfr sid1) ratio rammer bunden vid den 13 Februari, Det er de grå linjer vi ser på)


Eftersom vi har en trend som är negativ ned mod datoen, är forventningen att detta är en botten. En annan tolkning kan vara att vi sett botten i denne uge och att 13/2 blir en acceleration upp (13/2 var en Lördag, därför kan man räkna med energi +/- 2 dagar omkring weekenden

Update 17/2: Botten var 2 dagar före och acceleration kom 3 dagar efter.....

Lägg märke till den fallande röde trendlinjen – om det break vi set av den, är ett break failure, så borde vi få god fart på utvecklingen – upp.

Men låt oss gå helt ned i detaljOch vi finner då att vi också här har ett godt case för en botten.

De to bars 1 och 2 utgör sammen det man kaller ”mirror bars”, (low på samme nivå), som man ofta ser vi en botten figuration. Sammantar vi dessa mirror bars med det lille break vid 3 – som vi också ”normalt” ser innan kursen tar fart, så har vi idag ett godt case för en botten av åtminstone medium term varighet.

Och med en stopploss under 266 så har vi en god win/loss ratio.

Det er alltid svårt att sätta stoploss nivå i Vestas, fordi den ofta går längre ned än andra aktier i sin stopploss jagt. Det blir därför, som vanligt den enkeltes bedömning/risk benägenhet/dybe lommer, som av gör var stoplossen skall ligga – men 266 måste vara utgångspunkten för diskussionen.

UPDATE - idag Onsdag 17/2:Som kan ses i detta chart rammede vi bund den 11/2 mot det projicerade 13/2. vi har brugt en fibonacci cykel som sträcker sig över 189 dagar. Den projicerade vi ut i framtiden för att finna en trend change dag. Vi rammer forkert med TO kalender dage (én trading day)  det må kunne siges vare acceptabelt. Det Break Away Gap vi ser idag konfirmerar tidsanalysen och sansynlighetem för att vi bryter igenom botten vid 266 är minimal.

Vi har nu kosntaterat att sansynligheten för fall genom 266 är ytterst lille.
Vad så - få vi en trading range eller stiger kursen tll nya höjder?
Det  forteller inte den klassiske Tekniske Analysen, men hvis bruger statistik på en ny form för TA som har kunnat utvecklas med hjälp av framsynte och åbne analytiker/softwar designers, så kan vi muligvis få en idé om vad som kommer att ske med Vestas. Vi bruger oss av astromodeller.

Vi ser på den astronomiska situationen i söndags där Jorden Solen  och Neprun stå på rad.
det har hänt 9 gånger sedan Aptil 1998 som är längden på mina data.
Statistiskt sett kan vi i chartet till vänster se hur kursen på Vestas har uppfört sig kring det dat när händelsen inträffar. Vi ser 300 dagar tillbaks i tiden och 300 dagar fram i tiden.
Hvis vi följer detta statistiska mönster framöver kan vi se fram emor en ansenlig framgång för aktien

Gör vi en djup studie kan vi till höger i bilden se en ännu mer talannde statistik.
Om vi köper Vestas 3 dagar före händelsen (i Fredags) och säljer 130 dagar efter händelsen har vi statistiskt - historiskt - sett 81,8% sansynlighet till ett positivt utfall.
Historiskt sett var 7 av de 9 muliga trades vinnare och bara 2 var förlorare.
Den största vinnaren gav 73% och den största förloraren kostade 15%

Tåge snak???????

I December 2005 gjorde jag en liknande analys på Vestas, där många EI folk syntes det var rigtigt morsomt med denne typ av analyser.
Men låt oss se vad som hände.
Vi hade en  identisk situation, bara med ett annat planet par som utgangspunkt den gangen.
Sansynligheten för vinst den gangen - historiskt sett var 71,4% tab 28.6% hvis man sålde 80 dagar efter händelsen.Igen prickade astrotekniken  in och konfirmerade en botten. se den inramade botten nedan.
Når vi här kan se att vår nuvarande position i tiden hänger sammen med den analys jag gjorde i dec 2005, ökar det sansynligheten för att den botten vi nu är på väg att lämna bakom oss - liksom i 2005 inte kommer att brytas i lång lång tid - måske får vi samma framgång om i 2005 - det är ikke til at sige. Men det vigtigaste är att vi ikke kommer att falla igenom 266, så får vi vara tacksamm för vad marknaden väljer tt ge oss.


Gör vi en liknande analys på hur Vestas beter sig omkring nymåne (Jorden Månen Solen står på rad...)
Vi undersökte de 145 ggr vi hade nymåne.
Och får fram detta resultat, som visar att det finns en tendens till att Vestas stiger efter nymåne - statstiskt sett.Detta är ett exempel på den slags analyser jag gör til de som abonnerar på Technical support.
Dybt analyser som denna göres 4 ggr i månaden på aktiemarkedet och regelbundet gör jag också analyser på ett antal danske aktier. Oftast är det mer TA och mindre astro
Är du intressrad i abonnement och pris, så skriv till stickans@gmail.com

Wednesday, December 23, 2009

BREAK OUT - FINALLY

Denne gang vil jag gerne dele med mig av vad jag skrev i söndagens udgave af min mailservice Technical Support.
Jag har nu i flere uger sett tekniske indikationer på att vi snart skulle avslute den lange trading range vi haft sedan början af November. Och dette break er positivt (jag viser nu charts fra Söndagens udgave - senare i bloggen presenterar jag udvecklingen de siste dage).


Låt oss först fastslå att vi har befunnit oss under det vigtigast modstand - long term - sedan Marts 2009. det är verkligt, kraftigt och seriöst och vad som EGENTLIGEN skulle ha hänt när vi stötte in i detta modstand, var att kursen omedelbart skulle ha vänt.
MEN, det har inte hänt.
,
Nedan i en månadschart, kan vi se hur TVÅ - long term pitchforks (röd og grön) ligger över kursen samt TRE fibonacci modstand, varav ett av dom är 50% nivåen av Bearmarket 2007-2009. det måske vigtigaste av alla.
HÄR "borde" vi ha vänt!
I stället sker detta. (daily chart)

Indexet vägrar t falla, i stället stannar det bara upp, men faller inte - den samlar kraft för ett genombrott (vid "B").Detta är bakgrunden för min analys i Söndags (och forrige söndag också för den delen).
Ett break out över 1120, i SPX, är inget break, vilket som hellst. Sker det, så är min förväntning att vi skall upp och testa toppen från Oktober 2007 (ATH)
Och den vigtigaste grunden ser vi i de sex charten nedan.
Det var endast SPX, DOW och NYSE som Marts 2009 föll under den tidigare Bearmarket botten 2002. Inga andra index bröt den botten. Tekniskt sett innebar det en BULL divergens av sällan sett perspektiv. Detta downside break menar jag var ett breakdown failure (se längre ned för en diskussion omkring failures)!
Failure - I ALLA PERSPEKTIV - skall som regel korrigeras. Det sker på två sätt - 1) hurtig uppgång efter failure break - precis vad vi sett, samt 2) test av toppen innan failure break och i de flesta fall brott på denna topp och fortsatt uppgång.


Vi ser detta gång på gång i mindre perspektiv , men har aldrig upplevt det i det gigantiska perspektiv vi nu står inför. Men sanningen är den , att de TA regler vi använder oss av, virker i ALLA tidsperspektiv.
Ett brott på vårt nuvarande 50% modstand, betyder troligen därför at uppgången vi sett, antagligen fortsätter - och med samma speed.
Låt oss bli lite mer detaljerade och se vad jag skrev om chansen för att vi bryter 50% modstanden.

Vi ser på S&P500 fram till i fredags.Her har vi förste ledtråden på vad som kommer at ske. Den röde kilen är negativ. efter brott på den undre linjen skall vi forvente fallande kurser. Men först skall den undre linjen "testes" underfra - det er "normal" procedure tekniskt sett. Vi kan se att linjen denne gang testes to gange. Det er lidt osedvanligt och vi begynder att undre oss. Vår undran förstärks, när SPX fortsätter ut till höger i stället för att falla. Det som uppstår är en BULL flagga. Normalt sett "hänger" flaggaan nedåt. att denne är helt vågrät och mer liknar en trading range är ännu mer positivt än om den hängde som normalt är - det vittnar om en underliggande kraft i marknaden.


Vi går nu över till att studera sammanhanget mellan Dollarn och SPX.


I flera månader har vi observerat aktierna faller när dollarn stiger. Vi vet inte varför, men det är också irrelevant - the big players, som bestämmer kursutvecklingen har sina grunder, och de grunderna finner vi aldrig ut av vad dom är, därför bekymrar vi oss inte om det.

Vad vi däremot skall bekymra oss om, är att denna inverterade relation helt plötsligt upphört. Låt oss se på vad som hänt.
I charten nedan skall vi jämföra topparna 4 og 5 i övre chartet vid punkterna 4 o 5 i det undre chartet.
Under normala omständigheter, när dollarn stiger over punkt 4 i övre chartetså borde Aktierna fallit till under punkt 4 i aktiechartet. Det sker ikke och vi kan nu konstatera att aktierna klarar sig utan hjälp av en svag dollar.

Frågan är nu om dollarn har vänt, om den startat en ny bullmarket? Det tror jag ikke. När vi ser på uppgangen från November, ser det mest ut som en korrektion mot nedtrenden. Dollarn har i denne uge stött på ett kraftigt modstand, samtidigt har uppgangen varit allt för hurtig, vilket ofta är karaktäristiken på en korrektion,


I chartet nedan kan vi se hur Dollarn i danske kr, stött på fibmodstand sammen med den gröne trendlinje. En perfekt fib spiral i tid (lodräte linjer) indikerar trendvändning. Jag tror därför att vi får se antingen en avslutning på korrektion och ny ned trend eller en test av brottet i det blå krydset. Vilket som än sker, så blir det intressant att se hur aktierna reagera på denne nedgang. Min förmodan är att aktierna stiger, och att vi därför kommer att få ett break out i SPX som alla kan se. Till och med dom som inte sett att vi redan HAR haft break out i andra index, över det vigtiga motståndet. Bara inte i SPX. Men så är det. Marknaden gör allt för att dölja sina intentioner. Den som sett på Nasdq och f.ex SOX indexet, vet att break out redan HAR skett - vi väntar nu bara på SPX och DOW.I söndags visade jag detta chartmed texten
Om den ”ascending triangel” i Nasdaq Compositepå förra sidan är bullish, så är denna kil i Nasdaq 100 ännu mer bullish.
Låt mig förklara:
Break DOWN i en negativ stigande kilformation, sker oftast innanför 2/3 av formationen. Ju längre ut i spetsen vi kommer desto mindre sansynlighet för break DOWN. Nånstans omkring 2/3 ökar i stället sansynligheten för en ett break UP genom kilen! Och vi har i denna kil passerat 2/3!!
En annan ting – ju längre fram i kilen ett break out UP sker desto hurtigare blir bevegelsen!
En tredje ting ett break UP, föregås ofta av ett FAILURE BREAK on the downside.
Det intressanta med detta chart är kontrasten mellan SPX trading range Nasdaq composite’s” ascending triangel” och detta – nu- mega bullish chart.
Detta är et ytterst vigtigt chart! (observera att linjerna testats SJU gånger + en failure, vilket ger stor kredibillitet till att det är en ”äkta” stigande kil vi ser)
Det indikerar upside break och placeringen av break’et Långt framme i kilen) ger en hint om hur det kommer att gå till – med kraft.


Rersultat i denne uge lät inte vänta på sig.
Utifrån detta chart, har vi ett kraftig argument för hurtig uppgång i ansenlig tid. Vilket i så fall betyder att 50% nivåen kommer att brytas i SPX.Men detta chart härunder är ännu vigtigare. Jag skrev i söndags:

Nasdaq 100 ligger i en flat top triangel – det är en positiv formation och en av Thomas Bulkowsis favorit formationer.
Den har en failure rate på 32% före break out – men det betyder också att 68% bryter ut upside. Och här kommer det intressanta.
EFTER break out så har den en failure rate på 2% - yep – 2%. Och han har undersökt 725 trianglar – kun 13 var failures.
Det enda vi kan bruge i vår aktiehandel är sansynligheter. Och sansynligheten för ett positivt utfall kan väl inte bli bättre än om vi får ett positivt break på denna triangel – och sansynligheten för det är 68%.
Så låt oss hålla ögonen på utvecklingen i NDX100!

Och vad sker?
Jo break out och vi har nu 98% sansynlighet för fortsatt uppgång (enligt Bukowskis statsitik)!!
Är vi i bearmarket?
NEJ - låt oss se på Nasdaq Composite.
Vid sista testet av den undre trendlinjen i chartet nedan, kan vi se att vi ingen gang berörde linjen. Går vi dessutom 4 bars tillbaks kan vi se att denna bar är en Bullish Engulfing. Den följdes sedan av en "inside" bar.
Regeln är sedan den att, beroende på vilken sida av denna bar vi bryter ut, så kan vi värdera trenden. Vi bryter ut på ovan sidan - samtidigt med en brott på en ascending triangel (se chart ovan). det kan kanppast bli mer bullish.Men låt oss se på ett long term chart igen - detta är mycket talande och förklarar egentligen vad som hänt - eller snarare vad som INTE har hänt.
Det är nämligen nu vi skall använda oss av den måske vigtgaste regeln mht till Teknisk Analys. Och det är den minst kända, mest undervärderade och minst diskuterade. Måske fordi den är så bakvänd.
Det vigtigaste är inte att förstå vad som händer. det vigtigaste är att först vad som INTE händer.
Problemet är naturligtvis, för att förstå vad som INTE händer, måste man förstå vad som BORDE ha hänt...........
Och det är här de flesta står av, när förväntningarna inte infrias, förstår de flesta inte konsekvensen av detta, men uppger och går vidare.

en annan ting som är av ytterst vigt är att TID många gånger är vigtigare än pris när vi gör våra analyser och det är detta chart ett utmärkt exempel på.
I det sammanhanget skall man också förstå att utvecklingen i ett chart är beroend av vissa tidpunkter i chartets historia - energipunkter - som är fasta punkter i tid/pris som vi kan förhålla oss till när vi gör våra analyser.
Den 21 November 2008 är en sådan energi punkt i Nasdaqs historia - lägg märke till att detta är botten i hela nedgången från Oktober 2007. (energipunkter är oftast toppar eller bottnar)
Med utgångspunkt från denna tidpunkt räknar vi 360 kalender dagar fram i tiden. Vi vet nämligen att trender har en tendens till att vända vid fraktaker av 360. 30/60/90/120/150/180 etc fram till 360. så börjar det hela om igen. Men 360 är den vigtigaste (husk 360 grader i en cirkel), så kommer 180 och 90.
1) HÄR borde alltså trenden ha slutat
Men se också på vår Fibonacci projektion. Vi använder oss av energipunkterna 15 Juni 2008 och 20 Januari 2009. 161,8% (fib) av denna tidsenehet projicerar vi fram i tiden och hamnar på 17 November 2009 (en dag vid sidan av förra projektionen).
2) HÄR borde vi alltså haft en trendändring.
Den undre blå trenlinjen ligger också där.
3) Här borde vi fått en trend ändring.
Men vad sker?
Det ser vi på NÄSTA chart.
så låt oss se på Nadaq chartet nedan, och vi ser först på TID

I denna förstoring av det förra chartet kan vi se att NDX efter den 17 November faller ned till den göna HUVUDsupport linjen. Det är alltså NU vi skall få veta vem som "bestämmer" support linjen eller modstandslinjen.
Det avgjordes i mandags då vi bröt tillbaks över supportlinjen samt över vår ascending triangel.
Att det sker samtidigt är mycket vigtigt det är en stark indikation på att brottet är sant.
I skrivandet stund kl 1600 kan vi se att NDX ligger på 1847. en god bit över den över av de två(blå) modstandslijerna.För att summera: Vi skulle ha vänt NED (!) den 16/17 november utifrån pålitliga pris och TIDS studier. Att det IKKE sker, är en signal till marknaden att den står på fel sida av trenden. Och det är NU det sker ting - nu skall alla som är på fel sida, helt plötsligt a) sälja sina shortpositioner och b) köpa nya. Det skapar stort köptryck och uppgång kommer antagligen att accelerera (måske får vi först en dip tillbaks för att testa break out).
Vi skall också lägga märke till att det sker i en period där folk talar om en tynd handel, men volym studier visar att handeln egentlige ikke är tynd. Den är inte heller stor, men den mellan volymen är den bästa för break outs och bullish.


En VIX studie är i detta sammanhang vigtig,och vi ser en annan sida av betydelsen av när tingen inte sker som dom skall. Begreppet "failures", som också är godt vapen i TA.
Det er to här.
1)Failure breaks genererar ofta kraftiga bevegelser i motsatt riktning, och vi har här TRE upside failure breaks.
Pre break ger som regel kraftiga bevegelser i SAMMA riktning som break'et. Vi har här ett downside pre-break (det kan ofta vara svårt att värdera om det är ett pre eller failure break man har att göra med, men det löser sig ofta efter att man ser vad som sker efter ett break.
Summan av dessa 4 breaks skall man dock respektera.Jag avslutar genomgången med ännu en VIX/Break studie. Denne gang long term.

Vi ser i detta chart en perfekt kombination av breaks. De indikerar en hurtig downside bevegelse (posiyivt för SPX).
Att det sker ur en FALLANDE trendkanal är som bensin på ett bål.


Jag tror vi får ett ytterst intressant och givande 2010.
Nu har du sett lite av vad jag diskuterar i mina vecko brev. Min målsättning är att hålla dom på ca 20 sidor, men jag kommer sällan under 30. Och det är mest charts med förklaringar.
I de två sista breven "Technical Support"har jag gått igenom ett 20 tal aktier och diskuterat deras potentialer.


Jag har ett juletilbud till de som är intresserad i att följa den kommande Bullmarket, sett i tekniskt perspektiv. Där jag tolkar utvecklinge av index och danske aktier.

För DKK 199:- så kommer du på min mailing list tom 28 Februari - det kommer 4 mails per månad - totalt 9. (ingen den 31/1 då jag står på ski). Normalprisen är 29 kr per mail. En besparelse på 62kr)
(29kr är vad man betalar för Börsen i lössalg!)
Är du intresserad av ett pröve abonnement + de to siste nummer med aktier, så skriv till stickans@gmail.com och jag sänder dig en paypal och sätter upp dig på min mailing list.

Wednesday, August 19, 2009

Vestas efter rapport
Det blev sagt på Euroinvestor att aktien igår, gjorde som siste gang i Februari när den rapporten kom.
Och det är rigtigt - i negativ betydelse. Jag mener bare att det ser värre ut denne gang.
Först - lägg märke till likheterna i utvecklingen - före rapporten och rapport dagen i går. Se sedan hur utvecklingen blev efter rapporten i Februari. Det ser ut som om mönstret vid (2) upprepats vid (1) det är bara större.

Denna likhet använder man när man använder sig av "fraktal teorien". enkelt sagt development don't repeat, but they rhyme.

Betyder det att vi får samma utveckling efter rapporten igår som efter rapporten i februari?
Det menar jag.
I februari låg vi över supportlinjen fra botten (tynd blå linje) nu har vi brutit support linjen (Tyk grön) - vid "B". Linjen testades sedan vid "C" utan att lyckas komma över.
Investing community går antagligen efter test no 2 och hoppas på en bra rapport innan den bestämmer sig ´för att köpa eller sälja..

Svaret kom igår - get gjordes ett starkt försök på att komma över den gröna viktiga (tidigare stötte) linjen - som nu är modstands linje. MEN vi kom ingen gang op til linjen (svagt). I stället stoppade kursen exakt på den röde pitchforken.
Det betyder att det fins ingen styrka i aktien.

Stora investorer är inte dumma.
Dom VET NU att aktien är svag - dessutom väntar oss ett svagt market generellt framöver. Det är ikke ett godt grundlag för att köpa.
(Total genomgång av markeds situationen har jag sänt ut till mine abonnenter över to söndage - mer info i toppen av bloggen)
Det finns to ting som får aktier att falla.
1 - många säljer
2 - Ingen köper (det finns alltid - ikke markeds relaterade grunder - till att sälja en aktie - finns det då inga köpare så faller aktien.
Enda grunden till att folk köper aktier är på en förväntan att de stiger - ingen köper för show!
Många gånger säger aktien en hel massa om framtida utveckling när den inte gör vad den "skall" göra.
Låt oss se på chartet igen.

1)Aktien öppnar på modstandslinjen med ett breakaway gap
2) Bryter modstand och vi har nu 2 bullsignaler. Vi förväntar naturligvis därför att aktien fortsätter att stiga och testa April high (lysgörn linje).
3 Det sker IKKE - vi faller tillbaks - under break out linjen som också är Fib support.
4 DÄR skulle den ha stannat - den linje är nu support - det är den normala testen av ett break out.
5 Det sker heller IKKE
6 Vi fortsätter under pitchforkens medianlinje och
7 Och ner under öppningskursen fra dagen innan - vi har nu en bearish outside day
8 Som täcker över TVÅ dagar i stället för en - det är en kraftig negativ signal

Låt oss gå tillbaks till formation (1)
Vi kan här se att fallet efter rapporten varade i 26 kalender dagar.
Det finns ingen grund till att tro att domen blir mildare denne gang.

Ser vi tillbaks på (1), så kan vi se att investorerna fick en chans att komma ut med skind på näsan 3 tre dagar efter rapporten.
Det finns ingen garanti att det sker igen, chansen er 50/50 tror jag. My guess is as good as yours.
Över ett medium term perpektiv menar jag dock att kursen ligger lägre om en månad än den gör idag -teknisk sett.

Ett enklare sätt att se på situationen är att konstatera att den blå supportlinjen i chartet nedan, nu också är bruten - tager man de andra faktorerna i betraktande - är det mig ikke främmande att vi testar botten i formationen vid 340.
vad som sen sker vetes naturligtvis ikke idag.


Tuesday, July 28, 2009

NOVO en aktie till dine børn?

NOVO ser ut att ligga i break out mode (data t.o.m 1400 idag).
Vi har passerat 3 vigtiga fibonacci supports (1) , men ligger stadig under den fallande gröna modstandslinjen (3) men nupasserat krysset av två pitchforklinjer, så det finns en del modstand (se tidigare high (4), och det kan tänkas att en del energi er brugt i den bratte uppgang, så vi får måske en paus. Men jag räknar med break out. Den kan komme idag eller senare - men jag tror den kommer.
Men om vi ser på hur uppgangen har skett denna gang så indikerer det att det är big money som handler. Även om uppgangen er bratt, så sker den med små utsving varje dag -det köpes upp stille og roligt utan att göre allt för mycket väsen av sig - det liknar footprints av institutionelle köpare som blir nödt till att köpe utan att skabe ballade. Jämför med de store udsving tidigare.
Og obs att vi också i Novo har en IHS failure...
Men det er denne bild herunder, vi skall snakke om.
Vad vi ser här här Novo överst, sen SPX sen Novo/SPX och det är RÄTT intressant, för att inte säga – MYCKET intressant.

Novo/SPX i det undre chartet visar hur Novo utvecklas relativt SPX indexet. Stiger kurvan så utvecklas Novo bättre än SPX - faller den så utvecklas Novo långsammare än SPX.
Novo betraktas som en ”Defensive” aktie. En aktie man har i sin portfölj när kurserna faller eftersom den oftast inte faller lika mycket som andra aktier. Och det kan vi tydligt se här Jfr chart 1 och 2 i ovanstående bild).

Trots att SPX föll under 2002 low, var Novo aldrig i närheten av en liknande nedgång – men det intressanta är att när marknaden stiger, så stiger Novo också – det borde med andra ord vara en perfekt aktie att äga long term. En aktie man inte behöver oroa sig allt för mycket över i nedgång, men som också följer med i uppgång.
Relativt S&P500 har den varit otroligt stark.

En annan intressant ting man kan utläsa av detta chart är vad som sker den 10 oktober – denna dato var den första vigtige low fra toppen Okt 2007, och min teori är att detta (10/11/2008) kan ha varit den egentliga low (tekniskt sett - ortodoxa low) de andra low (nov o Marts) var tests av detta low och en konsekvens av tvangs salg och mindre initierade gruppers frasalg. De som får sin information från nyhets strömmen (skriven av journalister) och andra oinitierade person, som greps av den finasiella paniken och som inte kan skilja på vad som sker och vad som kommer att ske (big money/insiders). - Aktiemarkedet är en leading indicator, som har ett fantastiskt track record med att "känna/förstå" framtiden.

Den teorien kan ovanstående charts stödja.


Varför?
Om vi ser på typen av investorer i Novo så består dom till största delen av institutionella och andra long term investorer (Danska men kanske framför allt utländska). I det understa chartet (av de tre) kan vi se att det är 10 oktober som ratio bryter ut upp, med kraft och gap. Det är då the BIG money bestämmer sig för att bearmarket är slut. Man säljer inte ut Novo i samma takt som SPX faller. Man börjar accumulera aktiern. Och frågan är om Novo är ett gott exempel på hur BIG money agerat efter 10 Oktober 2008. Det tror jag att det kan ligga nånting i - att dessa investorer (big money - insiders etc) inte längre tror på krak och börjar accumulera aktier.

Här nede kan vi se vad som sker i perioden - fundamentalt

http://www.finanstilsynet.dk/en/Temaer/Info-financial-stability/Guarantee-Scheme-for-banks.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2008/02/index.htm
http://www.treas.gov/press/releases/hp1189.htm

Last Updated: October 4, 2008: 12:00 PM ET
NEW YORK (CNNMoney.com) -- After two weeks of contentious and often emotional debate, the federal government's far-reaching and historic plan to bail out the nation's financial system was signed into law by President Bush on Friday afternoon.

on the 8 October 2008 there was a strategic and co-ordinated global effort by seven central banks to calm the current financial crisis, by cutting interest rates by 0.5%. The banks where all members of the
OECD and included The Bank of England, The European Central Bank and the U.S Federal reserve along with central banks in China, Switzerland, Canada and Sweden. In a reaction to the move, European stock exchanges began to recover from the losses they had made after trading had opened. The decision to make the cut came after exchanges in the Far East closed on a day of heavy losses.

Big money, insiders etc VET att det är storpolitiken som kan ändra på ting - också ekonomiskt sett och speciellt i kris situationer. Denna kunskap har dom tydligen använt sig av när de började handla upp efter 10 oktober 2008 - se chartet nedan över S&P500Lägg märke till volymen efter 10 oktober och speciellt vid sista testet av 10 okt. +/- 2 månader runt 6 Marts har vi en enorm volym, vilket är typiskt för botten formationer.
Men också att 10 Oktober har den högsta volymen i botten komplexet - den högsta volymen vid en vigtig botten har oftast själva botten dagen eller dagen före. Här: samma dag.

Tuesday, January 27, 2009

Break out i Vestas?Det ligger modstan æver kursen vid 305 (0.5 över där kursen lukkede mandag). den består av en (blå) trendlinje som sammanfaller med en (Grön) Pitchfork. Vi bröt linjerna marginell Mandag men föll tilbaks under vilket inte omedelbart indikerar brott. MEN, om vi ser på den blå kilen är det to intressante ting. 1) failure break under den undre linjen indikerar om upper line brytes - en hurtig uppgång. ´Vilket vi fått - 2) att vi har en upside break av kilen resulterar också en hurtig uppgång - och är mycket bullish. Måske skall vi teste den övre linjen igen, och gör vi det utan att bryta under kilen, så är det, kortsiktigt,
en stark bullsignal. Brott på 305 är förståss ännu bättre!!

Texten ovan skrevs före öppningen av tisdagens handel. Såhär ser det ut 09:04

Så går vi över till ett daily chart.


Och här kan vi se vad det verkligen handlar om . Make or break. Brott över den fallande blå trendlinjen är en indikation på att den trading range vi sett från 24/11 antagligen är slut.
Över 312 är en ännu starkare signal. Vi ligger på stark support i form av "warning line" från den stigande röda pitchforken , gamla toppar, en fib support och den blå stigande tjocka trendlinjen som är parallell med den undre blå.
flott support!

Men det som är intressant är long term potential.Vi jämför i detta chart VWS med olieprisen - och som kan ses så har dessa kurvor varit likartade. Med andra ord är prisfallet i olja slut så är fallet i VWS slut. Och det finns det tekniska indikatorer på.

Men se först på detta chart- det visar ett ratio mellan VWS och olieprisen.'

Till och med DET kan man göra en teknisk analys på. Det är relationen mellan oliepris och VWS. Om kursen stig stiger i Detta chart, så stiger VWS hurtigare än olie prisen, faller kursen sker det motsatta.

Vi kan i detta chart se att kursen ligger på long term support i många perspektiv(pitchfork, fibonacci och gamla toppar), kursen kommer alltså att stiga. Och VWS stiger alltså hurtigare än olieprisen i framtiden.

Och vad med olie prisen - Jo tidsmässigt kan vi nedanstående chart se en samling dynamiska cyklar som samman faller vid den andra botten i detta daily chart som visar olieprisen med en dubbel botten, med pitchforken som support i en uppgång. Lägg också märke till bull divergensen mellan oscillator och pris.

Chartet indikerar ling term botten.
Det kan vi också se i detta looong term chart över olie prisen.

Fallet i oliepris var egentligen inte en trend, snarare en korrektion på den stigande trenden. Det typiska med korrektioner är att dom är hurtiga och scary. Precis som denna korrektion ned till break out punkten och support.

Nedgången är alltså slut.


Ett annat intressant chart är ett ratio chart mellan olia och olieindexet, som mäter prisen på olie aktierna.

Råvare aktier brukar normal reagera hurtigare än själva råvaran. Och vi har i en tid en bulldivergens mellan indexet och olian. Men detta chart visar samma som det förra ratio chartet, att aktioerna stiger hurtigare än olieprisen, vilket också är bullish för oljanMonday, December 08, 2008

It's in the Sky....

Så er bogen ude!
Gör nånting nyttigt i Julferien... lär lite TA.Har du bestillt, men inte hört fra mig - skriv igen.
Beskrivning och Första kapitlet i bogen finner du på http://www.pointfigure.dk/
Du kan också beställa bogen där - eller hos mig på stickansbog@gmail.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Denna analys sändes ut i Lördags till de som mottager mit "Technical Support"
Efter att jag identifierade toppen i Oktober 2007 på denna blog (ligger i arkivet), skriver jag denna blogg, for the record, eftersom jag menar att 21/11 var botten på nedgången från Okt 2007. Min tänke är nu att vi får en längre trading range mellan toppen 2007 och botten 21/11/2008. Måske i flere år. Jag ser det som osansynligt med en lägre botten i 2008.
När denna typ av nyheter kommer samtidigt med att aktieindexet bryter upp (måske minimalt) genom halslinjen på en IHS och en bullish outside day, då får man en stark indikation på att vi sett botten.
Observera dessutom att vi föll 3% under förmiddagen på nyheten men slutade dagen 4% upp!
Utifrån failure principen, föll vi genom den stigande trendlinjen men lukkede ett gott stykke över. Den slags failure är typiska föregångare till fortsatt stigning.+++++++++++++

Lägg märke till att det är financials som har förartröjan. Vi lukkede igår över siste fredags lukkekurs samtidigt med break av den fallande trendlinjen samt diverse Fib modstand. (Nasdaq kom bara över trendlinjen)
Låt oss se om det är test av den blå triangeln vi skall se?
Jamen, jag tror det ligger mer i denna uppgång med tanke på failure break av röd fallande trendlinje. Det var fjärde försöket, så breaket borde ha varit äkta – vilket gör detta failure kraftigare i mina ögon.
Observera också long term oscillator – short MA har brutit long term MA – det är positivt. De är också högre än i Juni trots att pris är lägre (Bull divergens)+++++++++++++++
SPX. Vi kan se att low från 1 dec testades positivt, vilket sammanföll med 50% retracement – där vänder kursen. Vi har en failure samt en bullish outside day med lång svans – det ser rigtigt gott ut! Volym är moderat - that’s OK. Brott på 900, borde dock ge bättre volym.
+++++++++++


Den totala bilden är inte övertygande och sprudlande bullish – men det är fint, så är det bästa på väg. Två veckors konsilidering och ”bottom building”, borde ge en rimlig bounce upp.
FA folket stirrar sig fortfarande blinda på job loss etc och förhoppningvis ser data lika dåliga ut nästa vecka (med stigande eller statiska aktiepriser). Det är nu möjligt att vi kan få några surprises on the upside. Vad för slags surprise? I have not got a clue....... (som TA människa ”vet” man inte vad som kommer men att det troligen kommer nånting, som marknaden kan bruge till att pushe prisen den vejen den ”skall”)
Det ligger bara I luften – ett ikke skuffande resultat är också fint I brist på positiva surprises.

+++++++++++
OK lets talk Astro teknik (inte astrologi) - vi studerar TID - NÄR sker det nånting (som en god scout - be prepared!)
Och vi skall huske: Energi perioder betyder EN av tre ting. Topp, botten eller breakout/accleration.
Min tolkning av situationen har varit att att vi antingen skulle se en botten weekenden omkr 7/12 eller omkring 14/12. (Jag var som de flesta fångade i den emotionellt negativa vågen som omklamrat världen sista tiden).

Men vad som nu skett (se sid 1) får mig att tro at den tolkning var forkert. 7/12- energien ser nu ut att generera ett positiv break out. Vi kan se situationen nedan – T square jorden/solen/mars, med saturn 90° mot den konstellation + solen merkur och pluto på rad – och jag tror det är DEN konstaellationen som är ”trigger”.
Denna T-square, representerar medium term energi. Det är triggerm till long term konstellationen på nästa sida. (long term eftersom vi har att göra med planeter som rör sig runt solen


++++++++++++++++++++


Den stora – som jag sett som den viktigaste konstellationen – är denna.
Saturn i opposition till Uranus med solen/jorden och Mars i 90°.
Larry Pesavento som skrivit ett flertal böcker omkring planeternas rörelse i relation till trading, påpekar att kombinationen Mars / Uranus är en av de bästa timing kombinatioener vi ser mht astro, och att den fungerar 80% av tiden. Uranus är en ”finasiell” planet. Och Mars representerar”energi, aktivitet och styrka”. Jag har desssutom tidigare i mina TS talat om att konstellationer som involverar Uranus ofta ger häftiga bevegelser.
Han skriver också om Mars/Saturn, som en av dom viktiga, pålitliga aspekterna – det tar 2 år +/- ett par dagar för att en aspekt skall upprepas igen (en halv 4 year business cycle...). Denna cykle följer live Cattle skriver han + Dollarns cykel (det ser också ut som om dollarn toppat ut – och på sista tiden har vi haft stigande dollar=fallande aktieindex. Vad sker med en fallande dollar? (stigande index??)

Detta chart nedan, representerar alltså en medium/long term botten. (husk på min siste update, där jag visade Magi Society’s research som indikerar att vi ofta ser en botten sammen med planetariske T-Squares, som här.

+++++I detta chart ser vi några exempel på vad som skedde 1930-1965 efter konstellatione Mars – Square Uranus (90°). Som kan ses så startade uppgångarna strax efter en aspekt, bortsett från 1961 då aspekten var i samband med en topp.
Men vad jag läser ut av chartet är att det ofta följer en kraftig uppgång efter aspekten.+++++++++

Men låt oss fortsätta med lite statistik. Och planetariska fenomen.
Och husk nu på – detta är ikke hokus pokus eller övertro. Vad vi ser nedan är ren statistik och fysik.
Hos NASA kan vi få planeternas positioner hur långt tillbaks och fram i tiden som hellst. När Mars och solen står i 90° till varan f.ex kan vi få fram - exakt på sekunden – it’s a fact.
Vid den tidpunkten det sker, kan vi också se prisen på Dow Jones indexet. Det är sedan en lätt match att låta komputern räkna ut vad som har hänt med indexet omkring f.ex. Mars Square Solen i en period 1928-2008 f.ex. Så det gör vi.
Vi splittar upp vår T-square och studerar komponenterna i denna square, och hur kurserna reagerat omkring varje aspekt för att få en idé av den samlade energien..
Vi skall se på 4 aspekter.
1. Mars Square Saturn
2. Solen Square Saturn
3. Mars square Uranus
4. Solen Square Uranus
Och vi skall se på den statistiska prisutvecklingen omkring aspekten med data från 1928 till 2008, över 80 år alltså.I bilden nedan t.h. ser vi vad som sket historiskt och i genomsnitt omkring aspekten Mars Square (90°) Solen, och som kan ses så har stigningen varit ansenlig (vi ser på 200 dagar före och efter händelsen)
I bilden t.v. kan vi se vad som skett om vi initierat et köp 7 dagar före händelsen och sålt 167 dagar efter händelsen (röda understrykningar). Vi hade då under dessa 80 år gjort 39 trades, varav 33 varit vinnande trades eller 84,6% av alla trades.
7 dagar före händelsen – det är på måndag (så skall man bara ha nerver till att hålla den i 167+7 dagar J Men huskt detta är historisk statistik. Den kan inte följas slaviskt, men köp med stoploss kunde vara intressant eller hur?++++++++++


Här ser vi på Solen Square Saturn och som kan ses så har också denna konstellation efterföljts av stigande kurser. AV 77 trades har 59 (76,6%) varit vinnande trades

++++++++++++++


Mars square Saturn har givit 66% vinande trades
+++++++++++


Och slutligen Solen Square Uranus med 64,6% vinnande trades


+++++++++++++++


Totalt sett så har vi utifrån ”planetary Cycles” en positiv situation framför oss och med break outside bullish day 5/12 trots sämsta möjliga nyheter, så tror jag mig kunna påstå att vi sett en medium/long term botten den 21/11 och att den testades positivt den 1/12 och 5/12.
Men jag vill hellst se en konfirmation mandag/tirsadag
Tillbaka till Lary Pesavento ( http://www.tradingtutor.com/books.php ) i astro cycles – the traders viewpoint, skriver han om Saturn Uranus cykeln som är mycket lång. En Uranus cykel är 84 år och en Saturn cykel är 29 år. 84-29=55 år. Och han frågar sig : Är detta Kondratieff cykeln? http://en.wikipedia.org/wiki/Kondratiev_wave , och husk 55= fibonacci.
Anyway han beskriver hur de stora finansiella astrologerna på 1930 talet undersökte denna cykel – David williams f.ex. använde data för de sista 200 åren. De konstaterade att denna cykel hör tätt sammen med långa cyklar i den ekonomiska aktiviteten – välstånd och recession. Han fastslog att cykeln fångar recession i 7 fall av 10.
Dessa planeter är nu med sin opposition invplverad i också Mars Saturn och Mars Uranus, det ser ut som om vi här har en mega dubbel wammy! Och vi kan ju bara se på aktieutvecklingen för att se att dom gamla mästarna på 1930 talet kanske inte var så dumma ändå. Pesavento skrev sin bog 1996.


Men låt oss se på konstellationen. Vi ser här opposition och konjunktion ( http://www.risingpisces.com/aspects.php ) i tidsperioden 1928-2008 och lägger märke till att aspekterna skedde
1) när amerikanerna gick in i WW2,
2) Omkring topen av bullmarket 1930-1966,
3) strax efter botten 1987 och
4) så har vi den vi arbetar med nu.
+++++++++++++++++++++

Har vi haft upp eller nedgång efter konstellationen?

1942 markerade konstellationen nästan exakt topp och botten - det viktiga – igen –är att förstå att det handlar om trendvändning! Faller kursen ned mot en aspekt, kan vi se fram emot en botten. Handlar vi upp mot en aspekt – en top.
Som väl dom flesta är medvetna om så har kurserna fallit ned mot aspekten i 2008.++++++++++++++++

Aspekten avslutade 1932-1966 års bullmarket. Men lägg märke till hur kraket från toppen 1966, igen startade med en aspekt och slutade med en aspekt. Precis som 1942
+++++++++++++++

Frågan är om vi får stigande kurser upp mot nästa gång vi har Saturn i opposition til Uranus?
Att den markerar ett slut på nedgånen till november och att vi får en uppgång fram till nästa opposition 4 Februari 2009??

++++++++++++++++

Händelsen att Saturn stod i opposition till Uranus kan ses i charet nedan och representeras av de grå staplarna det har skett i en period EN gång tidigare sedan 1928 – i perioden 1963-1968 (Husk 1966 var toppe/slutet på bullmarket 1929-1966). De grå strecken visar när det skedde. Grunden till att det är så många streck i varje period är på grund av planeternas retrograde situationer (http://en.wikipedia.org/wiki/Retrograde_and_direct_motion ).
Händelsen har alltså sannolikt long term implications. Och frågan är om den igen 1) (lite sent) markerar slutet pp en lång bullmarket 1974-5007 med efterföljande 16 år långa trading range som i perioden 1966-1982. Eller 2) det är starten på en ny bullmarket efter en mega korrektion (2007-2008).
Det vet vi inte –MEN – jag kan inte dra en annan slutsats än att vi – i varje fall temporärt avslutata nedgången. I chartet nedan är alla komponenterna i vår T-square med tagna (gröna o blå linje = squares och röda = oppositionen)
+++++++++++++Juni 1964, var enda gången vi haft en T-square identisk med den vi har nu. Saturn opposite Uranus (Röd markering längst ned) är inte helt exakt med de två andra konstellationerna som kan ses – den ligger några dagar före. Precis som denna gång. Men lägg märke til uppgången i 11 månader efter konstellationenTotalt sett så har vi utifrån ”planetary Cycles” en positiv situation framför oss och med break outside bullish day den 5/12 trots sämsta möjliga ekonomiska nyheter, så tror jag mig kunna påstå att vi såg en medium/long term botten den 21/11 och att den testades positivt den 1/12 och 5/12.
Men vibehöver nu bara en konfirmation mandag/tirsdag för att få fart på bullscenariot.

Efterskrift: Med Östen uppe 7-8% och europa liknande, så verkar denna analys inte alltför langt ude.

Det enda som kan verka langt ude (speciellt för teknokrater är väl att blanda in planeternas positioner och cykliska bevegelser - men er det nån som kan komma på nånting bättre för att få fot på dagens situation mht timing så är jag "all ears"??

hit counter
Payday Loan On Line

Counters
Matchmaking